Соопштенија за печат

Идејно решение за хидројаловиштето на рудникот за бакар и злато „Иловица-Штука“

На следниот линк може да се види кратко резиме за проектираната брана на хидројаловиштето за рудникот за бакар и злато “Иловица-Штука”. Каналот за пренасочување ќе се користи со цел реката Штука да го заобиколува хидројаловиштето. Тестовите за статичката и сеизмичката стабилност на браната потврдуваат стабилност на браната за време на изградбата, работењето и по затворањето […]

биди информиран

Внесете ја Вашата е-пошта за новости